Spoločný záujem

Občianske združenie

logo_oz

O nás

Občianske združenie Spoločný záujem združuje ľudí, ktorým nie je budúcnosť ľahostajná. Nedokážeme sa iba nečinne pozerať, ale radi podáme pomocnú ruku tam, kde je to treba. Radi pomáhame tým, ktorí to potrebujú.

Nie sme politicky orientovaní, nevyhraňujeme sa k žiadnemu názorovému prúdu. Pre dobrú vec dokážeme spolupracovať s každým, kto nešíri nenávisť a násilie. Vďaka pestrému portfóliu spolupracovníkov a partnerov sa dokážeme venovať rôznym projektom a stále prichádzame s novými nápadmi, ako urobiť zo Slovenska lepšie miesto na život.

Naše hlavné oblasti aktivít sú práca s mládežou, kde sa snažíme realizovať a podporovať projekty zamerané na prevenciu kriminality, požívania drog, či iných návykových látok. Snažíme sa pôsobiť preventívne, edukovať a hľadať originálne riešenia.

Dôležitým parametrom pre kvalitu života je aj vnímanie korupcie a jej prevencia. Spoločný záujem preto spolupracuje na viacerých projektoch, ktoré sa venujú tejto problematike. V občianskom združení Spoločný záujem veríme, že už čoskoro uvidíme výsledky našej práce. Aj to jedna z oblastí v ktorej nechceme poľaviť.

O našich projektoch

Občianske združenie Spoločný záujem realizuje množstvo mikroprojektov priamo v teréne zameraných na zlepšovanie kvality života. Či už ide o riešenie ekologických otázok, osvety a vzdelávania, právneho poradenstva, či umenia, Spoločný záujem hľadá pri každom aj malom projekte príležitosť na realizáciu sa.

Headlinovými projektami OZ bola prevencia kriminality zameraná na mládež, kde sme vytvorili edukatívny seriál, ktorý bol vysielaný na TV Rik a vysvetľoval deťom nástrahy, ktoré na ne číhajú v uliciach a približoval prácu záchranných zložiek. Po jeho úspechu a pozitívnej odozve chystáme na rok 2018 voľné pokračovanie.

OZ realizovalo aj program boja proti drogám pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ako nás podporiť

Občianske združenie Spoločný záujem funguje vďaka obetavosti a nasadeniu svojich členov, ktorí neraz vezmú peniaze, či svoj voľný čas, len aby sa projekt zrealizoval. Veľká vďaka však patrí aj našim donorom, ktorí nás podporujú v práci a zdieľajú s nami rovnakú filozofiu. O to väčšia je naša vďaka, že väčšinou ani nechú byť medializovaní. Ak nám chcete aj vy prispieť na naše aktivity, môžete tak urobiť darom na náš účet. Do ponámky prosím uveďte svoj e-mail a my sa Vám ozveme ohľadom spôsobu, ako vieme vyjadriť svoju vďaku a budeme vás informovať, ako bola vaša dotácia využitá.

Aktuálny fundraising na projekty

Workshop pre mediálnych pracovníkov o senzitivite komunikovania požívania alkoholických nápojov a tzv. rekreačných drog

V spolupráci s Centrom prevencie a liečby drogových závislostí a vysokými školami by sme radi zorganizovali workshop pre akademických a mediálnych pracovníkov na tému zobrazovania požívania alkoholických nápojov a tzv rekreačných drog v médiách. Médiá si totiž často neuvedomujú, že je potrebné nájsť rozumnú mieru, ako tieto zlozvyky komunikovať pred mládežou. Na jednej strane sa zobrazujú, ako spoločnosťou tolerovaný nešvár, na druhej sa zas nadužíva komunikovanie ich spoločenskej nebezpečnosti. Mladí, senzitívni diváci tak považujú ich konzumáciu buď za prijateľnú, alebo ak na vlastnej skúsenosti spoznajú, že varovania klamali, tak nemusia uveriť ani nebezpečnosti naozaj tvrdých drog.

Cieľom projektu je vytvoriť zborník z workshopu, návrh edukovania budúcich mediálnych pracovníkov v akademickom prostredí, prieskum vnímania komunikácie médiámi a vytvorenie ničoho na spôsob „Kódexu komunikácie spoločensky akceptovateľných nerestí mediálnymi pracovníkmi“

Vytvorenie e-learningu a metodických pokynov pre stredoškolákov s témou boja proti korupcii

V tomto projekte je našim cieľom spracovať v atraktívnej forme e-learningom tému odhaľovania a predchádzania korupčného správania. Projekt focusujeme na stredoškolskú mládež, ktorá je ešte na túto tému senzitívna a nie je veľmi zaťažená osobnou negatívnou, či pozitívnou skúsenosťou. Kurikulá a e-learning by mali byť následne poskytnuté stredným školám na využívanie.

Ako nás podporiť

Podporiť nás môžete prostredníctvom vkladu/prevodu na č. účtu: SK7011000000002929843698

Kontaktujte nás